آخرین قیمت گوشی های شیائومی در بازار ایران – یکشنبه 4 دی 1401

گوشی های هوشمند رم و حافظه قیمت شیائومی 12 اس اولترا 12+512 گیگابایت 55 میلیون تومان شیائومی بلک شارک 5 پرو 12+256 گیگابایت 31 میلیون تومان شیائومی می 11 اولترا 12+512 گیگابایت 32 میلیون تا 33 میلیون تومان شیائومی 12 تی پرو 12+256 گیگابایت 22 میلیون و 500 هزار تا 23 میلیون و 50 هزار تومان شیائومی 12 پرو 12+256 گیگابایت 26 میلیون و 300 هزار تا 27 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی 12 12+256 گیگابایت 17 میلیون و 600 هزار تا 18 میلیون و 500 هزار تومان شیائومی بلک شارک 4 12+256 گیگابایت 17 میلیون و 400 هزار تا 18 میلیون تومان شیائومی بلک شارک 5 12+256 گیگابایت 23 میلیون تومان شیائومی بلک شارک 5 8 + 128 گیگابایت 14 میلیون و 900 هزار تومان شیائومی ردمی K50 12+256 گیگابایت 14 میلیون و 500 هزار تا 15 میلیون تومان بازی شیائومی ردمی K50 12+256 گیگابایت 14 میلیون و 200 هزار تا 14 میلیون و 550 هزار تومان شیائومی می 11 آی 8 + 256 گیگابایت 13 میلیون و 900 هزار تومان پوکو F4 GT 12+256 گیگابایت 16,300,000 تا 16,950,000 تومان پوکو F4 GT 8 + 128 گیگابایت 13 میلیون و 500 هزار تا 14 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی 12 تی 8 + 256 گیگابایت 14 میلیون و 500 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار تومان شیائومی 12 تی 8 + 128 گیگابایت 13 میلیون و 100 هزار تومان شیائومی 11 تی پرو 12+256 گیگابایت 15 میلیون و 600 هزار تا 16 میلیون و 700 هزار تومان شیائومی 11 تی پرو 8 + 256 گیگابایت 12 میلیون و 600 هزار تا 13 میلیون و 500 هزار تومان شیائومی 12 لایت 8 + 256 گیگابایت 11 میلیون و 800 هزار تا 12 میلیون و 200 هزار تومان پوکو اف 3 8 + 256 گیگابایت 11 میلیون و 300 هزار تا 11 میلیون و 600 هزار تومان پوکو X4 GT 8 + 256 گیگابایت 10,900,000 تا 10,980,000 تومان شیائومی ردمی K40S 12+256 گیگابایت 11 میلیون تا 13 میلیون و 400 هزار تومان پوکو اف 4 8 + 256 گیگابایت 10,800,000 تا 11,950,000 تومان پوکو اف 4 6 + 128 گیگابایت 10 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی 11 لایت NE 5G 8 + 256 گیگابایت 10 میلیون و 100 هزار تومان شیائومی 11 تی 8 + 256 گیگابایت 10,780,000 تا 11,450,000 تومان شیائومی 11 تی 8 + 128 گیگابایت 9 میلیون و 400 هزار تا 9 میلیون و 900 هزار تومان پوکو ایکس 3 جی تی 8 + 128 گیگابایت 9 میلیون و 400 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو پلاس 8 + 256 گیگابایت 10 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو پلاس 8 + 128 گیگابایت 9 میلیون و 500 هزار تومان Poco X4 Pro 8 + 256 گیگابایت 9 میلیون و 400 هزار تا 10 میلیون تومان Poco X4 Pro 6 + 128 گیگابایت 8 میلیون و 500 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو 8 + 128 گیگابایت 8 میلیون و 150 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 9 پرو 5G 8 + 256 گیگابایت 7 میلیون و 500 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 اس 5G 6 + 128 گیگابایت 7 میلیون و 350 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 9 پرو 6 + 128 گیگابایت 7 میلیون تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G 8 + 128 گیگابایت 9 میلیون و 200 هزار تا 10 میلیون تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G 6+64 گیگابایت 7 میلیون تا 7 میلیون و 450 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو گلوبال 8 + 128 گیگابایت 7 میلیون و 900 هزار تا 8 میلیون و 400 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 پرو گلوبال 6+64 گیگابایت 6 میلیون و 700 هزار تا 7 میلیون تومان باندل ردمی نوت 10 پرو 5G شیائومی چین 8 + 256 گیگابایت 7 میلیون و 800 هزار تومان باندل ردمی نوت 10 پرو 5G شیائومی چین 6 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 500 هزار تا 7 میلیون تومان شیائومی ردمی نوت 10 پرو 8 + 256 گیگابایت 7 میلیون و 500 هزار تا 7 میلیون و 750 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 پرو 8 + 128 گیگابایت 7 میلیون و 100 هزار تا 7 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 پرو 6+64 گیگابایت 6 میلیون و 400 هزار تا 6 میلیون و 700 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 اس 8 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 500 هزار تا 7 میلیون و 100 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 اس 6 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی می 10 لایت 5G 6+64 گیگابایت 6 میلیون و 250 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 6 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 150 هزار تا 6 میلیون و 250 هزار تومان پوکو ام 4 پرو 8 + 256 گیگابایت 7 میلیون و 900 هزار تومان پوکو ام 4 پرو 6 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 150 هزار تا 6 میلیون و 550 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 SE 5G 8 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 700 هزار تا 5 میلیون و 980 هزار تومان پوکو ام 5 اس 6 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 700 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 جهانی 6 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 50 هزار تا 6 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 جهانی 4 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 550 هزار تومان Poco M4 Pro 5G 6 + 128 گیگابایت 6 میلیون و 400 هزار تا 6 میلیون و 800 هزار تومان Poco M4 Pro 4G 4+64 گیگابایت 5 میلیون و 450 هزار تومان Poco M4 5G Global 6 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 400 هزار تا 5 میلیون و 900 هزار تومان Xiaomi Redmi 10 Power 8 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 300 هزار تا 6 میلیون و 200 هزار تومان پوکو ام 3 6+64 گیگابایت 5 میلیون و 350 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 اس 8 + 128 گیگابایت 6 میلیون تا 6 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 اس 6 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 500 هزار تا 5 میلیون و 900 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 اس 6+64 گیگابایت 5 میلیون و 120 هزار تا 5 میلیون و 350 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 4G 6 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 700 هزار تا 5 میلیون و 900 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 4G 4 + 128 گیگابایت 4 میلیون و 700 هزار تا 4 میلیون و 950 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 11 ای 4 + 128 گیگابایت 4 میلیون و 750 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 5G 8 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 700 هزار تا 6 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 5G 4+64 گیگابایت 4 میلیون و 600 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 10 لایت 4+64 گیگابایت 4 میلیون و 450 هزار تومان شیائومی ردمی 10 4+64 گیگابایت 4 میلیون و 400 هزار تا 4 میلیون و 550 هزار تومان Xiaomi Redmi 10 نسخه 2022 6 + 128 گیگابایت 5 میلیون و 500 هزار تومان Xiaomi Redmi 10 نسخه 2022 4 + 128 گیگابایت 4 میلیون و 750 هزار تا 4 میلیون و 850 هزار تومان Xiaomi Redmi 10 نسخه 2022 4+64 گیگابایت 4 میلیون و 380 هزار تومان شیائومی ردمی نوت 9 4 + 128 گیگابایت 4 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی ردمی 10 سی 4 + 128 گیگابایت 4 میلیون و 350 هزار تا 4 میلیون و 600 هزار تومان شیائومی ردمی 10 سی 4+64 گیگابایت 3 میلیون و 900 هزار تومان شیائومی ردمی 9 اکتیو 4+64 گیگابایت 3 میلیون و 550 هزار تومان پوکو C40 4+64 گیگابایت 3 میلیون و 450 هزار تا 3 میلیون و 650 هزار تومان Xiaomi Redmi 9C NFC 3 + 64 گیگابایت 3 میلیون و 350 هزار تومان شیائومی ردمی 9 سی 4 + 128 گیگابایت 3 میلیون و 700 هزار تا 3 میلیون و 850 هزار تومان شیائومی ردمی 9 سی 3 + 64 گیگابایت 3 میلیون و 300 هزار تا 3 میلیون و 600 هزار تومان شیائومی ردمی 9 سی 3+32 گیگابایت 3 میلیون و 200 هزار تومان شیائومی ردمی 9 4+64 گیگابایت 4 میلیون و 490 هزار تومان شیائومی ردمی 9 3+32 گیگابایت 3 میلیون و 300 هزار تومان پوکو سی 31 4+64 گیگابایت 3,500,000 تا 3,800,000 تومان پوکو سی 31 3 + 21 گیگابایت 3 میلیون تا 3 میلیون و 150 هزار تومان شیائومی ردمی 10A 6 + 128 گیگابایت 4 میلیون و 300 هزار تومان شیائومی ردمی 10A 4 + 128 گیگابایت 3 میلیون و 950 هزار تا 4 میلیون و 50 هزار تومان شیائومی ردمی 10A 4+64 گیگابایت 3 میلیون و 300 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان شیائومی ردمی 10A 2+32 گیگابایت 2 میلیون و 920 هزار تا 3 میلیون و 150 هزار تومان شیائومی ردمی A1 پلاس 2+32 گیگابایت 2 میلیون و 760 هزار تومان شیائومی ردمی 9A 4 + 128 گیگابایت 3 میلیون و 700 هزار تا 3 میلیون و 990 هزار تومان شیائومی ردمی 9A 4+64 گیگابایت 3 میلیون و 150 هزار تومان شیائومی ردمی 9A 2+32 گیگابایت 2 میلیون و 550 هزار تا 2 میلیون و 800 هزار تومان
  تبلت ۱۰ اینچی HTC A101 با تراشه Unisoc T618 معرفی شد

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.