آیا درخواست تولید 1.5 میلیون دستگاه محقق می شود؟

با توجه به یکی از عوامل اصلی ایجاد آن در 4 سال گذشته بازار خودرو دولتی با کاهش عرضه برخورد قطعه ای نبود و در نتیجه افزایش تعداد خودروهای معیوب در انبارها بود. انبار 170000 پارکینگ این خود ثابت می کند که تعداد خودروهای دپوی حتی در شرایط فعلی نیز در حال افزایش است، اما اکنون خودروسازان تصمیم گرفته اند در شرایطی که صنعت خودروسازی جهان با کمبود چیپ مواجه است، تولید خودروهای معیوب را متوقف کنند و به همین دلیل پیش بینی می کنند که ما کاهش تولید در دو خودروساز بزرگ کشور خواهد داشت.

در شرایطی که قیمت خودرو هر روز در حال افزایش است، خودروهای ساخت خودروسازان در پارکینگ‌ها رها می‌شوند و به همین دلیل است. مردم، مراجع نظارتی و حتی کل سازمان بازرسی کشور به این داستان حساس بودن. چند بازدید پر جنب و جوش از پارکینگ خودروسازان بررسی شده است.

اکنون با کاهش تعداد خودروهای معیوب، سازندگان این موضوع را اعلام کرده اند آنها دیگر محصولات ناقص تولید نمی کنند. این تصمیم سوالات زیادی را در ذهن ما ایجاد کرد. اگر خودروسازان تولید محصولات معیوب را متوقف کنند، پس وظیفه برنامه وزارت صمت ساخت یک میلیون و 600 هزار دستگاه است تا پایان امسال چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اما این مورد توجه وزارت صمت است رشد گردش خون آیا خودروسازان را مجبور به تولید قطعات بیشتر از حد توانشان نکرد و در انبار باقی گذاشت؟ از طرفی با توجه به تحریم ها و کمبود نقدینگی، آیا اصلاً می توان پرونده نقص را بسته بود؟

همانطور که می دانید خودروسازان در سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید کردند و حدود 170000 دستگاه را در انبار نگهداری کردند. اکنون برای افزایش تولید تا 50 درصد ساخته شده است. بنابراین مشخص نیست خودروسازان بر چه مبنایی تصمیم به بستن پرونده خودروی معیوب گرفته اند.

  ظرفیت پهنای باند اینترنت در دو ماه گذشته افزایش نیافته است

دیدگاهتان را بنویسید