برنامه های هوشمند از سال 1403 می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه شعار سازمان سنجش آزمون بدون کاغذ است، از راه اندازی مرکز نوآوری و هوشمندسازی در این راستا و برگزاری آزمون های کاملا هوشمند از سال 1403 خبر داد.

عبداللصول کرباباس دس نشت سازمان سینگش با تاکید بر این روند پس از کسب اطمینان از زیرساخت ها و امکانات پیش بینی شده آزمون هوشمند در سال 1403 انجام خواهد شد، گفت: «بر این آزمون سراسری ورودی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال 1403 به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون کاغذ. برگزار خواهد شد.»

553721 قطب آی تی

او با اشاره به هر قدر آزمون سراسری به هوشمندسازی پیش بروند کیفیت بالاتری خواهد داشت، گفت: «به دنبال تغییر اساسی در آزمون ملی کشور برای اجرای آزمون های هوشمند و بدون کاغذ را داریم.»

عورعباس در دادامه توضیحات خود دراستای شهر هوشی مینگ ففت: «شعار سازمان سنجش آزمون بدون کاغذ است. در همین راستا هرچه به میزان هوشمندی سوالات و هوشمندسازی نحوه برگزاری آزمون بپردازیم به آزمون استاندارد، امن و راحت برای شرکت کنندگان دست پیدا کرد. »

به مناسبت فرارسیدن رب النوع السید السّلام.

شرکت های دانش بنیان

او در توضیح روند کاری این مرکز گفت: «جلساتی با نمی دانم چه کنم مهم ترین چیز. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا نیز در این روند مشارکت داشته اند.

1231460 222 قطب آی تی

او گفت که توانسته است همین کار را انجام دهد:

و سایش آمیدواری اشموند هوشموند در سال 1401 طراحی، اجرا و ززمایش شود.

رئیس سازمان سنجش با هوشمندی که در صورت تحقق این اتفاق می افتد از آزمون ها برای سال 1402 به شکل اجرا خواهد شد، گفت: «پیش بینی ما در سازمان سنجش کشور است که برای سال 1403 همه آزمون های ملی کشور به صورت صورت می گیرد. هوخسموندسازی برگزار می شود.

  تداوم سکوهای سلامت در دست وزارت بهداشت

او همچنین با هوشمندی برای این روند پس از کسب اطمینان از زیرساخت ها و امکانات پیش بینی شده آزمون در سال 1403 اجرا خواهد شد، گفت: «بر این اساس آزمون سراسری ورودی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال 1403 به صورت کاملاً الکترونیکی و می خواهم به خانه بروم. “

دیدگاهتان را بنویسید