به گفته سازمان ملل، سقوط در مارپیچ خود تخریبی، خطر بلایا را افزایش می دهد

سازمان ملل در گزارش جدید خود می گوید که درک نادرست انسان از خطر منجر به مارپیچ خود تخریبی شده است. نویسندگان این گزارش معتقدند که درصد بلایای طبیعی در سال 2030 افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

گزارش ارزیابی جهانی سازمان ملل به بررسی برخی از تفکرات از جمله خوش بینی، دست کم گرفتن و شکست ناپذیری می پردازد که در نتیجه درک ناقص ریسک پذیری بر ذهن انسان تسلط یافته است.

«جانت سوارتسخنگوی دفترUNDDR“گفت:

درک نادرست ما از مفهوم خطر و ریسک‌پذیری باعث می‌شود ناخودآگاه آن را نادیده بگیریم و عدم اقدام فوری باعث می‌شود این بلایا بزرگ‌تر و ویران‌کننده‌تر از آنچه هستند به نظر برسند.

این بلایا شامل زلزله، سونامی و آتشفشان ها، بلایای آب و هوایی، گسترش خطرات بیولوژیکی مانند آفات و بیماری های همه گیر است.

نویسندگان این گزارش خاطرنشان می کنند که طی دو دهه گذشته هر سال 350 تا 500 بلایای طبیعی در مقیاس متوسط ​​تا بزرگ رخ داده است. آنها سال ها این رقم را پیش بینی می کردند 2030 به 560 تصادف در طول سال (1.5 فاجعه در روز) رسیدن به این رقم ترسناک است.

“فرصتی برای همهمعاون دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «جهان باید برای رسیدگی به خطرات زندگی، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری که ما را در مارپیچ خود تخریبی فرو برده است، تلاش بیشتری کند».

خود ویرانگری

سازمان ملل اپیدمی کرونا را به عنوان نمونه ای از تفکر کوته بینانه – فقدان آینده نگری – و عدم درک خطر – ذکر می کند که همان است. مارپیچ خود ویرانگر وی گفت: با وجود همه هشدارها، هیچ کشوری آماده نبود.

  در سه ماهه سوم سال 2021، آنر سومین برند پرفروش در بازار چین بود

این فهرست همچنین شامل خطر فزاینده رویدادهای آب و هوایی شدید به دلیل گرم شدن زمین است که نیاز به همکاری همه مردم برای جلوگیری از بلایا دارد.

متأسفانه همه مردم به یک اندازه تحت تأثیر این بلایا قرار نمی گیرند. هجده کشور از 20 کشوری که بیشتر در معرض خطر بلایای طبیعی هستند، کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​با نرخ فقر هستند. 34% آنها بودند.

السورت گفت: «انتظار می رود که بلایای طبیعی تا پایان این دهه حدود ده ها را بکشد. 132 میلیون نفر

دیدگاهتان را بنویسید