تقسیم اتحادیه مشاغل مجازی خلاف قانون است

اتاق اصناف ایران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، تفکیک اتحادیه سراسری مشاغل مجازی را مغایر با قانون نظام صنفی و بهبود فضای کسب و کار دانست. این مجلس با اعلام مخالفت رسمی خود با تقسیم اتحادیه؛ وی آمادگی خود را برای برگزاری نشست کارشناسی در این راستا با حضور وزیر صمت اعلام کرد.

موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با جدایی اتحادیه سراسری مشاغل مجازی با مقاومت رسمی اتاق اصناف ایران و برخی اعضای هیات مدیره این اتحادیه همراه شد.

در همین رابطه اتاق اصناف ایران با ارسال نامه ای به وزیر صمت مخالفت خود را با جدایی این اتحادیه اعلام کرد. وی اقدامات اخیر را برخلاف قوانین موجود در نظر گرفت.

در این نامه که به امضای سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران رسیده است؛ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی و خدماتی کشور و آیین نامه ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های تجاری ذکر شده است. « فراهم آوردن زمینه های تأسیس تشکل های تجاری. ادغام، شبکه‌سازی، ادغام و ادغام تشکل‌های موازی بر عهده اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران است.»

  پرتاب موشک فضایی سایوز روسیه پس از تحریم ها متوقف شد

دیدگاهتان را بنویسید