خلاصه روز: دوشنبه 9 خرداد 1401

هیچ روزی نیست که اتفاق جدیدی در دنیای علم و فناوری رخ ندهد و ما در دیجیاتو همیشه در …

انتشار خلاصه روز: دوشنبه 9 ژوئن 1401 اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

  اپلیکیشن نوبیتکس به یک میلیون نصب در کافه بازار رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید