خلاصه روز: پنجشنبه 26 خرداد 1401

هیچ روزی نیست که اتفاق جدیدی در دنیای علم و فناوری رخ ندهد و ما در دیجیاتو همیشه در …

خلاصه انتشار روز: پنجشنبه 26 ژوئن 1401 اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

  تجربه GPS در ردیابی خودرو با آرشین

دیدگاهتان را بنویسید