در تصویر نجومی روز شاهد ناپدید شدن زهره در ماه هستیم

در صبح 27 میسیاره زهره در هنگام غروب مانند ستاره صبحگاهی در آسمان طلوع کرد. این ستاره نزدیک به هلال ماه بود و علاقه مندان به تماشای آسمان از حضور این دو جرم آسمانی در کنار هم لذت می بردند. این دو جرم می تواند باشد دومین و سوم او اجرام آسمانی را که در آسمان می درخشند می دانست. اما با گذشت زمان متوجه می شود که ماه برای مدتی قبل از زهره ناپدید می شود.

از آنجایی که فاصله ماه تا زمین کمتر از فاصله ماه تا هر جرم آسمانی دیگری است، تفاوت زیاد آن در منظر موقعیت ما را بر روی زمین برای رصد بسیار مهم می کند. فاصله ماه تا زمین تقریباً

به همین دلیل این پدیده تنها از مناطق جنوب شرقی آسیا و اقیانوس هند قابل مشاهده بود.

در گیف زیر شاهد عبور زهره و ناپدید شدن آن در پشت قسمت جنوب غربی ماه هستیم. ستاره شناسان و رصدگران این تصاویر از جزیره «ریونیون“که در اقیانوس هند ثبت نام کرده اند. به وقت محلی این پدیده در 16:50 اتفاق افتاد در آن زمان زهره تمام شده بود 180 میلیون کیلومتر از جزیره Reunion دور است. این در حالی است که فاصله تا ماه خلوت است 400 هزار کیلومتر بود.

زهره

یک ماه فقط برای 50 دقیقه او توانست زهره را در جادوی خود محو کند. پس از آن زمان زهره از پشت ماه بیرون آمد و در آسمان ظاهر شد.

این دومین بار در سال جاری است که ماه ناهید را از آسمان ناپدید می کند. جادوی ماه در مخفی شدن اجرام آسمانی یکی از جالب ترین پدیده های آسمان است که رصد آن به موقعیت ما در زمین بستگی دارد. محاسبات ستاره شناسان نشان می دهد که در دهه کنونی بیش از 65 پدیده های مشابه اتفاق خواهد افتاد. هر یک از آنها بسته به جرم و موقعیت پنهان ماه، از نقاط مختلف زمین قابل رصد هستند.

  در سال 2022، اپل 220 میلیون آیفون تولید خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید