سرعت اینترنت در ایران در آخرین گزارش اسپیدتست اندکی افزایش یافته است

Speedtest ماهانه گزارشی از سرعت اینترنت ثابت و همراه در جهان و کشورهای مختلف منتشر می کند و اکنون در آخرین گزارش سرعت اینترنت در کشورمان افزایش یافته است که البته این افزایش اندک است.

طبق آخرین گزارش Speedtest برای آوریل 2022، سرعت اینترنت در جهان افزایش یافته است که در بخش اینترنت ثابت بیشتر مشهود است. در گزارش اسفندماه، سرعت اینترنت ثابت برابر است 62.52 مگابیت بر ثانیه در ماه آوریل اعلام شد 63.46 مگابیت بر ثانیه افزایش یافت.

World Internet speed April 2022 قطب آی تی
میانگین سرعت اینترنت ثابت و همراه در جهان در آوریل 2022

همانطور که گفتیم سرعت اینترنت موبایل نیز در سراسر جهان از 29.96 مگابیت بر ثانیه به 30.75 مگابیت بر ثانیه رسیده است. با نگاهی به عکس های بالا می بینید که در ماه های اخیر شاهد افزایش مداوم سرعت اینترنت در سراسر جهان بوده ایم.

سرعت اینترنت ثابت ایران

ما در کشورمان به سرعت اینترنت ثابت می رسیم. بر اساس گزارش آوریل اسپیدتست، سرعت اینترنت ثابت در ایران افزایش یافته است که البته این افزایش چشمگیر نیست. در واقع سرعت 9.95 مگابیت بر ثانیه را توسعه می دهد 10.23 مگابیت بر ثانیه رشد کرده است. با این نرخ رتبه ایران یک ارتقاء یافته و در حال حاضر در رتبه اول قرار دارد رتبه 144 ما جهان هستیم.

Iran Fixed internet speed April 2022 قطب آی تی
میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران در آوریل 2022

در سطح جهانی رتبه های اول تا سوم تغییری نکرده و سنگاپور، شیلی و تایلند به ترتیب در این مکان ها قرار دارند. سنگاپور که بالاترین رتبه را دارد، سرعت 207.61 مگابیت بر ثانیه در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. در لیست آوریل رتبه های چهارم و پنجم تغییر کردند و اکنون هنگ کنگ چهارم است.

قطب آی تی
بالاترین سرعت اینترنت ثابت در آوریل 2022

سرعت اینترنت موبایل در ایران

در بخش اینترنت موبایل، سرعت در بلغارستان نیز از 24.90 مگابیت بر ثانیه در گزارش قبلی به افزایش یافته است 24.95 مگابیت بر ثانیه محقق شد که البته بسیار کم است. اما همین مقدار اندک باعث ارتقای رتبه کشورمان شده و اکنون در رتبه بندی قرار دارد. جهان 73 ما هستیم.

Iran Mobile internet speed April 2022 قطب آی تی
میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران در آوریل 2022

اما در سطح جهانی، امارات متحده عربی سریع است 134.48 مگابیت بر ثانیه هنوز در رتبه اول قرار دارد، اما مکان های زیر دستخوش تغییرات هستند. به عنوان مثال، قطر در حال حاضر دومین کشور سریع اینترنت موبایل و نروژ سومین کشور است.

Mobile قطب آی تی
بالاترین سرعت اینترنت موبایل در آوریل 2022

کره جنوبی همچنان در رده چهارم قرار دارد، اما عربستان و کویت با دو قدم جلوتر به ترتیب در رده های پنجم و ششم قرار دارند. سرعت اینترنت موبایل در این کشورها به ترتیب 105.42 و 105.14 مگابیت بر ثانیه است که با سرعت 24.95 مگابیت بر ثانیه ایران تفاوت قابل توجهی دارد.

  گواهینامه رانندگی در سال 1401 چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید