کانال های کوچکی را در جمجمه پیدا کنید که می توانند نقش مهمی در حفظ ایمنی مغز داشته باشند

محققان مجموعه ای از کانال های کوچک را توسعه داده اند جمجمه موش و انسان ها این گذرگاه‌های کوچک (حداقل در موش‌ها) منبع غیرمنتظره‌ای هستند سیستم ایمنی مغز هستند.

دانشمندان پیش از این حدس می زدند که سیستم ایمنی با دور زدن نوعی دروازه عصبی یا بهتر بگوییم مانعی که رگ های خونی را از بافت عصبی حساس جدا می کند، با مغز ارتباط برقرار می کند.

یک مطالعه جدید نشان داده است که سیستم ایمنی نباید نیش خود را دور سر بچرخاند و به نظر می رسد سلول های ایمنی داخل جمجمه دسترسی مستقیم تری دارند.

تشخیص کانال های کوچک در جمجمه انسان

الان هم شبیه یک خیابان دوطرفه است. زیرا نه تنها سلول های ایمنی از این کانال ها در مغز عبور می کنند، بلکه همچنین CSF همچنین می تواند از طریق جمجمه جریان یابد.

این کانال های جمجمه چگونه کار می کنند؟

طبق گزارش‌ها، دانشمندان عملکرد این سازه را به یک پیت استاپ تشبیه کرده‌اند. در این حالت، هنگامی که مایع مغزی نخاعی به کانال های جمجمه جریان می یابد، تهدیدات بالقوه با دقت توسط سلول ها ایجاد می شود. نخاع مشاهده می شوند.

اگر چنین است ادامه دهید بیماری زا (بیماری زامغز استخوان برای تولید سلول های ایمنی برای مبارزه با پاتوژن فعال می شود. لازم به ذکر است که تزریق آشکارساز فلورسنت (فلورسنتمایع مغزی نخاعی موش به وضوح حرکت این مایع را از کانال های جمجمه به مغز استخوان نشان می دهد. (تصویر زیر)

تشخیص کانال های کوچک در جمجمه انسان

دانشمندان در آزمایشات خود با تزریق باکتری های مننژیت در موش‌هایی که مننژهای متورم داشتند، مشاهده کردند که عفونت در مایع مغزی نخاعی به گردش در می‌آید، پس از آن باکتری‌ها و مایعات از طریق کانال‌های کوچک جمجمه به مغز حمله کرده و سیستم ایمنی را فعال می‌کنند.

  هیبرید ارائه شده از Chery Oxide LX ET-i. برادر تیگو 7 با درایو هیبریدی قدرتمند

فقط یک ساعت بعد از تست 99 درصد سلول های بنیادی در مغز استخوان جمجمه پادتن به عبارت دیگر، روند بهبودی آغاز شده بود. در واقع مغز از طریق این سیستم به دنبال کمک بود.

در نهایت با پیشرفت این قسمت از سیستم ایمنی مغز می توان با بیماری هایی مانند زوال عقل یا آلزایمر پرداخت، اگرچه دانشمندان در حال حاضر به تحقیقات بیشتری روی نمونه های انسانی نیاز دارند.

البته دانشمندان در حال حاضر این کار را انجام می دهند میکرو سی تی اسکنآنها چنین کانال های کوچکی را در جمجمه انسان، همه اطرافیان دیده اند 1.5 میلی متر آنها قطر دارند، اما اینکه آیا کانال های جمجمه انسان و موش به یک شکل عمل می کنند، نامشخص است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید