گزارش تست سرعت: سرعت اینترنت موبایل در ایران از 26 مگابیت بر ثانیه گذشت

اسپیدتست گزارشی ماهانه از سرعت اینترنت ثابت و همراه در جهان و کشورهای مختلف منتشر می کند و اکنون در جدیدترین گزارش سرعت اینترنت موبایل و ثابت در کشورمان افزایش یافته و با بهبود رتبه ایران مواجه هستیم.

در آخرین گزارش Speedtest برای می 2022، سرعت اینترنت ثابت در سراسر جهان افزایش یافته است، اما سرعت اینترنت موبایل کاهش یافته است. در گزارش آوریل، سرعت دنیای ثابت در جهان 63.46 مگابیت بر ثانیه بود که اکنون در گزارش ماه می به 64.70 مگابیت بر ثانیه رسیده است.

World Internet Speed May 2022 قطب آی تی
میانگین سرعت اینترنت ثابت و همراه در جهان در ماه می 2022

برخلاف سرعت اینترنت ثابت، سرعت اینترنت موبایل کاهش یافته است. در حالی که در گزارش قبلی سرعت اینترنت موبایل در جهان 30.75 مگابیت بر ثانیه بود، اکنون به 30.37 مگابیت بر ثانیه رسیده که کاهش جزئی را نشان می دهد. این کاهش جزئی روند صعودی اینترنت موبایل جهانی را در چند ماه اخیر متوقف کرده است.

سرعت اینترنت ثابت در ایران

ما در کشورمان به سرعت اینترنت ثابت می رسیم. بر اساس گزارش تست سرعت اردیبهشت ماه، سرعت اینترنت ثابت در ایران از 10.23 در هر واحد اندکی افزایش یافته است. 10.34 مگابیت بر ثانیه رسید. البته همین افزایش اندک باعث شد کشورمان سه پله در جدول و حالا در رده بندی صعود کند 141 ام ما جهان هستیم.

Iran Fixed Internet Speed May 2022 قطب آی تی
میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران در اردیبهشت 2022

در سطح جهانی رتبه های اول تا سوم تغییری نکرده و سنگاپور، شیلی و تایلند همچنان در این ردیف قرار دارند. اما در رتبه چهارم چین با سرعت 181.90 مگابیت بر ثانیه و دو پله قرار دارد و هنگ کنگ در رتبه پنجم قرار دارد.

World Top Fixed Internet Speed May 2022 قطب آی تی
بالاترین سرعت اینترنت ثابت جهان در ماه می 2022

سرعت اینترنت موبایل در ایران

در زمینه اینترنت موبایل در کشورمان با افزایش سرعت مواجه هستیم. در واقع سرعت اینترنت موبایل در ایران در گزارش قبلی 24.95 مگابیت بر ثانیه است 26.10 مگابیت بر ثانیه به چیزی رسیده است که کشورمان را دو پله ای در جدول صعود کرده است. در حال حاضر در رتبه بندی 71 صبح ما جهان هستیم.

Iran Mobile Internet Speed May 2022 قطب آی تی
میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران در اردیبهشت 1391

در سطح جهانی شاهد تغییرات در نمودارهای بالا هستیم. در حالی که امارات متحده عربی سریع ترین اینترنت موبایل را در ماه های اخیر داشت، نروژ اکنون آن را با سرعت 129.40 مگابیت بر ثانیه جایگزین کرده است. امارات نیز در رتبه دوم قرار دارد و قطر با سرعت 117.61 مگابیت بر ثانیه در رده دوم قرار دارد.

World Top Mobile Internet Speed May 2022 قطب آی تی
بالاترین سرعت موبایل در جهان در می 2022

کره جنوبی با سرعت 106.82 مگابیت بر ثانیه در جایگاه چهارم و کویت با سرعت 104.47 مگابیت بر ثانیه در رتبه پنجم قرار دارند.

  کیان رشیدی; پسر لرستانی که قوی ترین فرزند دنیا لقب گرفت

دیدگاهتان را بنویسید